• Dost Enerji’ye Hoş Geldiniz

Merhaba! Biz Dost Enerji’yiz…

Dost Enerji olarak geleceğimizin güvende olması için yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmanın önemini anlıyoruz ve yatırımlarımızı bu doğrultuda geliştirerek daha temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz.

2006 yılında kurulan şirketimizin toplam kurulu güçleri 185 MW olan 4 adet Rüzgar Enerjisi Santrali bulunmaktadır. 5.santralimiz olan Işıklar RES  (50 MW) ve İnnores GES İkincil kaynağının ( 9MW) 2024 yılında devreye alınması ile toplam kurulu gücümüzü 244 MW kapasiteye çıkartıyoruz. Dost Enerji olarak yenilenebilir enerji sektöründe çevre dostu yatırımlarımızla güvenilir, sürdürülebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile örnek bir kuruluş olmayı hedefleyerek doğaya katkı sağlayan, ekolojik dengeyi koruyan  bir şirket olmak için çabalıyoruz.

2023: 185 MW

Toplam Kurulu Güç

2024: 244 MW

Toplam Kurulu Güç

650.000.000 kWh

Yıllık Elektrik Üretimi

840.000.000 kWh

Yıllık Elektrik Üretimi

360.000 Ton

Yıllık CO2 Azaltımı

450.000 Ton

Yıllık CO2 Azaltımı

Işıklar RES Yerel Paydaşları Bilgilendirme Süreci

Işıklar Rüzgar Enerji Santrali projesinin üretim faaliyeti süresince yaptığı ve yapacağı sera gazı emisyon azaltımlarını ICR kapsamında sertifikalandırmak için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 13 Haziran 2024 tarihinden itibaren sertifikasyon sürecinde yerel paydaşların proje hakkındaki olumlu/olumsuz değerli görüşlerini de almak istemekteyiz. Santralin yerel ekonomiye, sağlığa ve çevreye etkilerini değerlendirmenizi aşağıdaki ‘Şikayet ve Öneri’ sekmesini kullanarak iletmenizi rica ederiz.

Paydaş Katılım Toplantısı Yerleri: Yaylaköy, Işıklar, Yenigüney Köyleri Kahvehaneleri

Paydaş Katılım Toplantısı Tarihi: 24.07.2024