Dost Enerji olarak, enerji arzında dışa bağımlılığın azaltılması, çevre üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi,

enerji alanında ülkemizin bölgesel ve küresel etkinliğinin arttırılması, enerji verimliliğinin arttırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının azami oranda kullanılması için çalışmaktayız.

 Ülkemiz, kalkınma hedeflerini gerçekleştirme, toplumsal refahı arttırma ve sanayi sektörünü uluslararası alanda rekabet edebilecek seviyeye çıkarma çabasındadır.

Yönetim Kurulu

Banu Vargı
Muzaffer Akpınar
Ruhi Doğusoy
Murat Aslan
Doğan Kaşıkçı

2006 yılında  MV Holding, Muzaffer Akpınar (Portmobil) ve Ruhi Doğusoy’un ortaklıkları ile kurulan şirketimizin, tamamı Ege bölgesinde yer alan ve toplam kurulu güçleri 185 MW’ı bulan 4 adet rüzgar enerji santrali bulunmaktadır.