Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

DOST ENERJİ olarak vizyonumuz ve misyonumuz ışığında; yerli ve yenilenebilir kaynakları en verimli şekilde kullanmak için Entegre Yönetim Sistemlerini (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO/IEC 27001:2013)  uygulamaktayız.

Bu kapsamda;

 • Mevzuatlara uygun, güvenli, verimli ve sürdürülebilir enerji üretimini gerçekleştirmeyi,
 • Risk temelli düşünce ile süreçlerimizi yönetmeyi,
 • İlgili tarafların beklentilerini dikkate almayı,
 • Çevreye saygılı ve çevrenin korunmasına duyarlı bir kuruluş olmayı,
 • Atıklarımızı azaltmayı, geri kazanımı sağlamayı ve çevre kirliliği önlemeyi,
 • Çevre dostu ve enerji verimli ürün ve hizmetleri tercih etmeyi,
 • İSG ile ilgili tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı,
 • Çalışma alanlarımız içerisinde sağlık, emniyet ve güvenliğe azami önemi göstermeyi,
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle hareket etmeyi,
 • Çok yönlü iletişimi teşvik ederek, çalışanların fikirlerini almayı ve katılımını sağlamayı,
 • Bilgiyi gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından sistematik bir şekilde değerlendirerek içeriden veya dışarıdan kasıtlı veya kazara oluşabilecek tüm tehditlerden korumayı,
 • Bilginin toplanması, raporlanması, paylaşılması ve işlenmesi faaliyetlerinde güvenliği sağlamayı,
 • Entegre Yönetim Sistemlerinin sürekliliğini sağlayacak bilgi, insan, teknoloji, mali kaynaklarımızın etkin kullanımını sağlamayı,
 • Kalite, Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Güvenliği ve Enerji verimliliği performansında sürekli iyileştirme elde etmek için çalışmayı,
 • Eğitim faaliyetlerini sürekli kılarak, öğrenen, sürekli gelişen ve paylaşan bir organizasyon olmayı,
 • Entegre Yönetim Sistemlerini uygulamayı, geliştirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
 • Faaliyet alanlarımız kapsamında yürürlükte olan yasal mevzuatlara, standartlara, bağlı olduğumuz kuruluşların direktif ve kurallarına uymayı taahhüt ediyoruz.

İSG

Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyup, sağlık ve güvenli çalışma ortamı sağlayarak; İSG yönetim standartları kapsamında yöneterek çalışmalarımızı yürütüyoruz.