• Doğa Dostu

  • DostEnerji’ye

  • Hoşgeldiniz

Dost Enerji

Dost Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş 2006 yılında  MV Holding, Muzaffer Akpınar (Portmobil) ve Ruhi Doğusoy’un ortaklıkları ile kurulan şirketimizin, tamamı Ege bölgesinde yer alan 4 rüzgar enerji santrali ve toplam 185 MW’lık kurulu gücü ile yılda ortalama 650.000.000 kWh elektrik üretimi gerçekleştirmektedir .

Beşinci santralimiz olan Galatya Enerji Üretim A.Ş. Küyahya ili Gediz ilçesinde yapım aşamasında olup 2024’ün Kasım ayında devreye alınması  ile birlikte toplam kurulu gücünü 360 MW çıkaracaktır.

İçinde bulunduğu her projede çevre konusunda çok duyarlı bir strateji izleyen Dost Enerji, geliştirdiği yüksek kapasiteli projeleri kendi uzman kadrosu ve yüksek kalite standartlarıyla hayata geçirerek, projelerinden ürettiği elektrikle Türkiye’nin elektrik arz güvenliğine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Dost Enerji olarak geleceğimizin güvende olması için yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmanın önemini anlıyoruz ve yatırımlarımızı bu doğrultuda geliştiriyor ve ilerliyoruz.

Bizim için önemli bir hedef,

2006 yılında kurulan şirketimizin şuanda toplam kurulu güçleri 185 MW kapsayan 4 adet Rüzgar Enerjisi santrali bulunmaktadır. 5.santralimiz olan Işıklar santrali Kütahya İlinde 50 MW kapasitesiyle 2024 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması ile toplam kurulu gücümüzü 235 MW kapasiteye çıkartıyoruz. Dost Enerji olarak geleceğimizin güvende olması için yenilebilir enerji kaynaklarından faydalanmanın önemini anlıyoruz ve yatırımlarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz.

Ülkemiz, kalkınma hedeflerini gerçekleştirme, toplumsal refahı arttırma ve sanayi sektörünü uluslararası alanda rekabet edebilecek seviyeye çıkarma çabasındadır.

Bu durum enerji talebinde uzun yıllardır hızlı bir artışı beraberinde getirmekte ve önümüzdeki yıllarda da bu talebin artması düşünülmektedir.

Bu ihtiyacı olabildiğince karşılamak ve yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin olan ülkemizde bu kaynaklardan azami ölçüde yararlanmak için

İşletmede olan Innores, Kores, Geres, Bergres rüzgar elektrik santralleri ve kurulum aşamasında olan Işıklar Rüzgar Elektrik Santrali ve Innores Güneş Santrali ile hizmet vermekteyiz.

Merhaba! Biz Dost Enerji,’yiz

Türkiye’nin önde gelen yenilenebilir enerji şirketlerinden biriyiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak, daha temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz.

Uzmanlık alanımız rüzgar enerjisi santralleridir ve bu alanda çözümler sunmaktayız. Türkiye’deki yenilenebilir enerji sektöründeki tecrübemiz ve uzman kadromuzla, müşterilerimize kaliteli hizmet sunuyoruz.

Yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren Dost enerji Şirketi  gücünü rüzgardan alarak, doğal kaynakların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının devamlılığını sağlayarak  doğaya saygılı ve koruyucu  yaklaşımıyla rüzgardan elektrik üreten bir kuruluştur.

185 MW

Toplam Kurulu Güç

650.000.000 kWh

Yıllık Elektrik Üretimi

185.000

Kişinin Yıllık Elektrik İhtiyacı

360.000 Ton

Yıllık CO2 Azaltımı