Kişisel Verilerin Korunması

DOST ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. İş Ortakları Kişisel Veri Aydınlatma Metni

DOST ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş Çalışan Adayların Kişisel Veriler Aydınlatma Metni

DOST ENERJİ A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

DOST ENERJİ A.Ş. Gizlilik Politikası

Başvuru Formu


DOST ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. (“Şirket”), ticari faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında, 6698s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri konumundaki bilgileri toplamakta ve işleyebilmektedir. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işlemekte olduğu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte, toplanan kişisel verilerin güvenliği hususuna önem vermekte ve mevzuat yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Bu kapsamda, Şirketin çalıştığı iş ortakları ile Şirket’e başvuruda bulunacak çalışan adayları kişisel verilerinin ne şekilde işlendiğine ilişkin en güncel detaylı bilgiye yukarıda yer alan “DOST ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. İş Ortakları Kişisel Veriler Aydınlatma Metni” ile “DOST ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. Çalışan Adayları Kişisel Veriler Aydınlatma Metninden” ulaşabilmektedir.

Şirket tarafından kişisel verileri işlenen veri ilgilileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan hakları ile ilgili Şirket’e başvuruda bulunmak istedikleri zaman yukarıda yer alan  “Başvuru Formunu” kullanabilirler.

Saygılarımızla,
DOST ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.