Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

VİZYONUMUZ:

Yenilenebilir enerji sektöründe; bir yandan çevre dostu yatırımları ve diğer yandan güvenilir, sürdürülebilir, ölçeklendirilebilir ve kurumsal yönetim anlayışı ile örnek bir kuruluş olmak.

MİSYONUMUZ:

Yenilenebilir enerji üretimi ve yatırımları yaparak, ülke ekonomisine ve ekolojik dengeye katkı sağlayan kuruluş olmak.

DEĞERLERİMİZ:

 1. Kurumsalız;
  Dost Enerji A.Ş olarak iş ve görev tanımları belli, kuruluş amaçları ve hedefleri ile şirket içinde kurum kültürü oluşturarak bunu çalışanlarına aşılar. 
   
 2. Çevreye Saygılıyız;
  Dost Enerji A.Ş. olarak yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Dünya’ya katkı sağlamak için çalışanlarını ve alt yüklenicilerini bilinçlendirmeyi ve çevreci yatırımları her gün daha da arttırarak faaliyetlerini sürdürür.
   
 3. Hedeflerimize Bağlıyız;
  Her yıl stratejik planlama yaparak bir sonraki yıl için hedeflerini belirler ve aksiyon planları hazırlar ve uygular.
   
 4. Güveniliriz;
  Tüm yönetici ve çalışanlar şeffaf, tarafsız, finansal olarak bağımsız ve dürüst olarak bu ilkeleri yaşayıp benimseyerek hayatına ışık edinir.